Fotogalerie

     Vážený hokejový fanoušku, vítej v rozcestníku složky Fotogalerie, která ti přinese několik desítek tisíc fotografií z archivů především profesionálních fotografů renomovaných agentur, redakcí nebo přímo hokejových klubů. Fotografie z období společné československé reprezentace a nejvyšší soutěže jsou dílem v převážné většině již nežijících autorů, případně autorů, které se nám přes veškerou snahu nepodařilo najít, a neuspěli jsme ani u hledání jejich potomků, tedy držitelů autorských práv. Zamotaný spletenec autorských práv k dílům, vytvořeným v letech 1948 — 1989 bohužel nemá žádný relevantní soudní výrok, protože většina tehdy aktivních fotografů byla vedena jako zaměstnanci vydavatelství nebo jiné instituce, které by tak byly, za normálního stavu věcí, držitelem autorských práv. Jenže ona vydavatelství a instituce, které zaměstnávaly aktivní fotografy, již zpravidla neexistují, a není tedy fakticky nikdo, kdo by byl majitelem autorských práv. Přes výše řečené se nám podařilo zkontaktovat dceru jednoho z nejaktivnějších a nejlepších fotografů, kteří si jako jeden ze svých sportů vybrali lední hokej, pana Jaroslava Skály, jedinou dědičku autorských práv na užití fotografií, vytvořených jejím otcem. A od ní jsme získali exkluzivní práva na užití reprodukcí zmíněných fotografií pro potřeby projektu Archivu českého hokeje. To samé platí pro fotografie jednoho z dalších předních fotografů zachycujících na svých záběrech lední hokej, pana Karla Nováka, dědičkou jehož autorských práv je jeho dcera. Pro případné komerční využití fotografií od těchto dvou pánů se tedy budeš muset obrátit na zmíněné dámy, nejlépe prostřednictvím Archivu českého hokeje. Podařilo se nám složitými cestami zkontaktovat i jednoho z prvních sportovních, a tedy i hokejových fotografů týdeníků Ruch a Stadión, pana Josefa Pilmanna, který od roku 1969 žije trvale ve Švýcarsku. Protože však pan Pilmann nemá zájem o využití svého práva jako autora fotografií, vědom si toho, že je vytvořil jako zaměstnanec, nemůže dle vlastních slov udělovat komukoliv povolení k užití autorských práv, respektive ke komerčnímu využití jím vytvořených fotografií. U snímků, kde je označen jako autor právě on, se tedy musíš obrátit opět na redakci Archivu českého hokeje. Bohužel zřejmě již nežijí autoři mnoha dalších snímků, které na stránkách Archivu najdeš, především bývalí fotografové pražského nakladatelství Olympia, pánové: Václav Střelec, Antonín Bahenský, Jiří Říha, Alexander Tóth, Dušan Slanina, Jaroslav Zelený, Karel Kubala, Emil Pardubský, Oto Hůrka, Josef Adamec, Vladimír Kňáva, Jiří Heller, Emil Fafek, Petr Novák, Dalibor Richter a Jiří Pekárek. Jejich případné potomky, nebo v lepším případě je samotné, prosíme o kontaktování redakce Archivu.
     Fotografie od těchto autorů uvidíš v nižším rozlišení, ve kterém si je také budeš moci stáhnout pro svou soukromou potřebu, ale pro jejich užití ke komerčním účelům budeš muset oslovit redakci Archivu českého hokeje, kde ti po vzájemné dohodě poskytneme fotografie v kvalitnějším rozlišení. Což ostatně platí i u fotografií z rodinných archivů samotných hráčů, kde jsou autoři ve velké většině zcela neznámí. Pro komerční účely budeš moci využít i fotografie od týmových fotografů, případně z klubových archivů, které také uvidíš a budeš si moci volně stáhnout v nižším rozlišení. V případě tvého zájmu o využití ke komerčním účelům budeš ale muset tentokrát oslovit držitele autorských práv a s ním se dohodnout o podmínkách konkrétního užití konkrétní fotografie.
     Všechny zveřejněné fotografie mají vedle kódu a evidenčního čísla uveden i zdroj, odkud byla fotografie získána, případně i jméno autora, pokud je znám. V seznamu našich partnerů si pak snadno dohledáš kontakt na případného majitele autorských práv. Publikačně činní registrovaní návštěvníci mají v každém případě za povinnost uvést při užití fotografie jako zdroj jak stránky Archivu, tak i zmíněného držitele autorských práv, a nedodržení této povinnosti může vést až k ukončení registrace, a tedy volného přístupu do všech složek Archivu.
     Archiv českého hokeje soustavně a trvale hledá všechny fotografy, u již nežijících jejich potomky a dědice autorských práv, kteří jsou ochotni poskytnout Archivu reprodukce nebo negativy fotografií spojených s českým ledním hokejem.
© 2022 Archiv českého hokeje. Všechna práva vyhrazena.
Zásady ochrany osobních údajů
Archiv českého hokeje